Monday, November 18, 2013

Some Mantra Notes

Om Namo Amritayana Dharmakaya Hreeh.
Om Namo Amida Buddha Hreeh.
Om Namo Dharmakaya Hadeemkajabee Hreeh.

Om Namo Mahadakini Sohra Saganah Itaho Hreeh.

Om Namo Mahadakini Sohra Saganah Bodhisattva Tenabah Devani Itaho Hreeh.
Om Namo Mahamudra Tevalara Tevalabah Itaho Soha Hreeh.

Om Namo Bodhisattva Tenabah Devani Itaho Hreeh.
Temavah Itaho Svaha.

**********************************************************************************************

(dharmakaya level)
Om Namo Amritayana Dharmakaya Hreeh.
Om Namo Amida Buddha Hreeh.
Om Namo Dharmakaya Hadeemkajabee Hreeh.

(shambhogakaya level)

Om Namo Mahadakini Sohra Saganah Itaho Hreeh.
Om Namo Mahadakini Sohra Saganah Bodhisattva Tenabah Devani Itaho Hreeh.
Om Namo Mahamudra Tevalara Tevalabah Itaho Soha Hreeh.

(nirmanakaya level)
Om Namo Bodhisattva Tenabah Devani Itaho Hreeh.
(final blessing, sealing, releasing)
Temavah Itaho Svaha.

No comments:

Post a Comment